Start  /  About ViP  /  Swedish version
Start
About ViP

Om ViP

Virtual Prototyping and Assessment by Simulation  

Swedish version

Det huvudsakliga målet med ViP-centret är att vara en stark nationell resurs för körsimulatorer med fokus på samspelet mellan människa och teknik.
 
ViP-centrets strategi är en samverkan mellan fordonsföretag och transportmyndigheter i projekt med inriktning mot målet.

En del av projekten kommer att vara unikt metodutvecklande medan andra kommer att vara mera tillämpade för att leda denna metodutveckling rätt.

 

ViP vill sammanföra realtidssimulering och HMI-tillämpningar

Sverige har en stark position internationellt inom realtidssimulering och HMI-tillämpningar. Sverige har också en stark fordonsindustri.

Simulering, simulatorer och virtuella prototyper används mer och mer i industrin, till stor del hjälpt av billiga kraftfulla datorer (PC) och bildgrafik (PC-baserad). Avancerade simulatorer är relativt sällsynta.

Genom att sammanför realtidssimulering med HMI-tillämpningar kan man underlätta och främja människan-i-loopen-studier  likväl som användarcentrerad utformning och utvärdering.

 

Vår målsättning

  • Vår målsättning med ViP-samarbetet är en strategisk samordning, mobilisering, förening och vidareutveckling av svensk kompetens inom transportrelaterad realtidssimulering med fokus på HMI.
  • ViP ska vara en gemensam och långsiktigt hållbar kompetensplattform för tekniska hjälpmedel och metodik.
  • ViP ska vara en framgångsfaktor med en forskningsmiljö i den internationella framkanten och därmed och kommer därmed vara ett konkurrensmedel för Sverige.
  • ViP ska vara en del av en effektivare utveckling av transportsystemet och dess komponenter genom säkra och kontrollerbara studier.
  • Simulatoranvändning ska i framtiden vara en naturlig del i produktutvecklingen inom fordonsindustrin.
  • ViP-samarbetet ska Förenkla överföringen av FoU, forskning och utveckling, till produktionen.
  • ViP ska ge förutsättningar att behålla fordonsforskning och fordonsutveckling inom Sverige.

 

Effekten av ViP

ViP-samarbetet kommer att leda till gemensamma simulerings- och testmetoder för HMI-tillämpningar inom fordonsindustri och transportinfrastruktur.

Effekten är också kortare ledtider och lägre kostnader för simulatortillämpningar, ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan nationella aktörer och utbyte av metoder och verktyg för ökad kompatibilitet.

Samarbetet kommer också att resultera i ökad kunskap om människa-teknik-samspel, fordonssimulering och utvärderingsmetodik. Dessutom kommer säkerheten och prestandan hos transportsystemets tekniska komponenter förbättras genom användarcentrerad utformning och utvärdering med hjälp av simulatorer.

 

Hur ska ViP nå målet?  

Vår strategi för att nå målen är att kombinera tre angreppssätt:

 

  1. Vi ska utveckla och koordinera ett gemensamt tekniskt ramverk för simulatorer (till exempel virtual prototyping, omvärldsmodellering, scenarioutformning, mätning).
  2. Vi ska också utveckla och använda ett gemensamt simulatorbaserat metodologiskt ramverk (t ex metoder, procedurer, indikatorer).
  3. Vi ska även genomföra konkreta tillämpningsprojekt där använda metoder och tekniska lösningar kommer att bedömas och förbättringar och vidareutveckling kommer att föreslås.

What's up?

ViP PM 2017-1
Linking gaze tracking with a simulated world
October 19 - 2017
ViP PM 2016-6
SPASS - Strengthen Performance Active Safety Simulator
October 19 - 2017
New ViP booklet
Read the new ViP booklet
April 11 - 2017
New publications
ViP Publication 2016-2, 2016-3 and ViP PM 2016-5
February 20 - 2017
More news
Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping